VšĮ Vyrų krizių ir informacijos centras teikia šias paslaugas:
  • psichologo konsultacijas;
  • socialines konsultacijas;
  • teisines konsultacijas;
  • priklausomybių/kopriklausomybių konsultacijas,
  • savižudybės prevencijos konsultacijas;
  • priklausomų/kopriklausomų asmenų palaikomasias grupes (privalomas lankymas 2 asmeninės konsultacijos ir 12 grupinių užsiėmimų);
  • krizes išgyvenančių asmenų jausmų grupes (privalomas lankymas 2 asmeninės konsultacijos ir 12 grupinių užsiėmimų);
  • smurtinio elgesio keitimo programas (uždaros grupės, atviros grupės, asmenines konsultacijos);
  • supervizijų ir komandinio darbo mokymai socialinių įstaigų darbuotojams;
  • organizuojami ir vykdomi vieši mokymai.
Būtina registracija
+370 674 46813
el. paštas – vkrizes@gmail.com